Rondom de Wateregge

Maart 2020

Gratis bomen tegen klimaatverandering in Almelo.
Almelo heeft er 110 bomen bijgekregen. Ze komen van de provincie Overijssel en moeten de klimaatverandering tegengaan. De kartrekker voor het planten van de bomen in Almelo is Miriam ten Velde van Erve de Wateregge.... Lees meer »

Maart 2020

500 kamperfoelie planten voor de Kleine IJsvogelvlinder.
Om de kleine IJsvogelvlinder te helpen zijn er recentelijk maar liefst op 17 locaties in en rond Almelo 500 kamperfoelie planten geplant langs wegen en bosranden. De Groene Loper Almelo heeft subsidie ontvangen om dit project uit te voeren.....  Lees meer »

November 2018

Brandrode runderen “de Wateregge” ingezet voor begrazing in nieuw natuurgebied.
De Groene Delta is het nieuwe natuurgebied bij het regionale bedrijventerrein XL Businesspark.... Lees meer »

Juli 2018

Akkerrand omgetoverd tot pluktuin.
Een meter brede akkerrand omtoveren tot pluktuin? Het kan.... Lees meer »

Februari 2018

Brandrode runderen "de Wateregge" ingezet voor natuurbegrazing in "de Doorbraak".
De Doorbraak is een nieuwe beek in Twente. Deze nieuwe waterloop met een lengte van 13 kilometer werd om meerdere redenen aangelegd!.... Lees meer »

November 2017

Boekpresentatie literaire reis door de tijd in Overijssel.
De Wateregge heeft haar medewerking verleend aan het tot stand komen van het boek
"een literaire reis door de tijd in Overijssel". Het boek met o.a. een gedicht getiteld
"Erve de Wateregge" is aan Paul overhandigd....  Lees meer »

Oktober 2017

Gemeente wil landschap duurzaam behouden en beheren.
In samenwerking met de Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel hield de gemeente Hardenberg zaterdag 28 Oktober een gebiedsschouw. Inzet, duurzaam behoud van het Hardenbergse landschap....  Lees meer »


De schouw stond in het teken van het beheer van verschillende typen landschapselementen. De gemeente wil het landschap duurzaam beheren....  Lees meer »

September 2017

Landelijke open monumentendag.
Diverse pachters en bewoners van Landgoed Huize Almelo bieden streekproducten aan of presenteren hun bedrijf....  Lees meer »

Twentse Ervendag.
Op deze dag zijn een aantal erven opengesteld voor donateurs van Twentse Erven en belangstellenden....  Lees meer »

Erve de Wateregge in Twentse route.
De Twentse Ervenstichting houdt zaterdag voor de vijfde keer de Twentse Ervendag....
 Lees meer »

Augustus 2017

Gevarieerd landschap dankzij brandrode os.
De gemeente Almelo en Waterschap Vechtstromen beheren het gebied aan het lateraalkanaal....  Lees meer »

Mei 2017

Geslaagd veldbezoek van de Provincie Overijssel aan het Gebiedscollectief Noordoost Twente.
Provincie en waterschap onder de indruk van de uitgevoerde werkzaamheden door het Gebiedscollectief in Noordoost Twente  Lees meer »

Augustus 2016

2016 Succesvol Gruttojaar weidevogelgebied Albergen.
Het weidevogelgebied Albergen is in 2010 opgezet door Natuur- en Vogelwerkgroep
“De Grutto” in Weerselo. Uitgangspunt hierbij was om de grutto met zijn snel dalende populatiestand te behouden voor Noordoost-Twente. Het gebied is op dit moment met zijn circa 20 broedparen grutto’s het beste gruttogebied van Twente.  Lees meer »

Juni 2016

Meer geld beschikbaar voor agrarisch Natuurbeheer.
LTO en boerennatuur.nl gaan nauw samenwerken.....  Lees meer »

Mei 2016

Gevel oude boerderij in ere hersteld.
Boerenbedrijf de Wateregge op landgoed Huize Almelo ondergaat bijzondere renovatie
 Lees meer »

Maart 2016

AH Boeren lentefeest.
Zoogkoeienhouderij de Wateregge neemt deel aan AH Boeren lentefeest  Lees meer »

Oktober 2015

Agrarische collectieven krijgen certificaten uitgereikt.
Op donderdagmiddag 15 oktober ontvingen alle veertig collectieven hun certificaat
collectief Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Dit gebeurde na afloop van het
landelijke collectievenberaad, het bestuurlijk overleg van alle agrarische
collectieven. Lees meer »

April 2015

Opgave agrarisch natuurbeheer.
Met ingang van 2 januari 2016 komt er een nieuw subsidiestelsel voor het agrarisch
natuur- en landschapsbeheer in Nederland. In het Vechtdal werken de ANV’s Ommer
Marke en in Hardenberg Stichting Vitaal Platteland (SVP) samen binnen de
Coöperatie Collectief Midden Overijssel (CMO). Lees meer »

Uitnodiging informatieavond Agrarisch Collectief Midden Overijssel.
Wilt u vanaf 2016 meedoen aan de regelingen voor agrarisch natuurbeheer?
dan is het goed om de informatieavond bij te wonen. Lees meer »

Maart 2015

Voorintekenbijeenkomsten agrarisch natuur- en landschapsbeheer.
In het kader van het nieuwe stelsel van agrarisch natuur- en landschapsbeheer
heeft de Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente U.A. eind februari vier
voorintekenbijeenkomsten georganiseerd. Lees meer »

Februari 2015

Voorintekenbijeenkomsten Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente U.A.
In het kader van het nieuwe stelsel van agrarisch natuur- en landschapsbeheer
organiseert de Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente U.A. vier voor-
intekenbijeenkomsten. Het gebiedscollectief Noordoost-Twente assisteert u graag
door samen met u vast te leggen op welke percelen u mee wil doen, met welke
beheerpakketten en oppervlakte. Lees meer »

November 2014

Cheque SBNL voor Stichting Vitaal Platteland Hardenberg.
Uit naam van het Coldeweijfonds heeft de Stichting Behoud Natuur en Landschap een
donatie geschonken aan  de SVP Hardenberg voor het organiseren van praktijkdagen in
het kader van het project groene diensten. Lees meer »

September 2013

Aanvang vijfde en laatste fase project Groene Diensten.
Laatste informatieavond 2013 project groene diensten voor grondeigenaren
met landschapselementen in de gemeente Tubbergen. Lees meer »

Juli 2013

Bewoners de Oldenhof behouden en versterken landelijke karakter.
Bewoners van het gebied rond de Oldenhof in Gramsbergen werken samen aan
behoud van het landelijke karakter van dit uniek cultuurlandschap. Voor het gebied is
een landschapsplan opgesteld.  Lees meer »

Ondernemers rondom de Pook bundelen krachten.
Bij 't Elshuys in Albergen zijn afgelopen donderdagavond de eerste folders van een
groep enthousiaste ondernemers overhandigd aan burgemeester Stegers en wethouder
Vleerbos. De folder genaamd ‘Rond 'n Pook’ is ontstaan uit een initiatief van Diana
Stevelink (Fishspa Albergen) en Miriam ten Velde (Erve de Wateregge).  Lees meer »

Mei 2013

Brandrode koeien in de Schelfhorst.
Het is even wennen voor de buurtbewoners. Langs het lateraalkanaal in de Schelfhorst
lopen geen galloway-koeien meer maar vier brandrode runderen.  Lees meer »

Februari 2013

Het wordt rood ten noorden van de Schelfhorst... brandrood...
Per 14 februari 2013 heeft de Wateregge een beheerovereenkomst getekend
betreffende het houden van brandrode runderen in de terreinen ten noorden van de Schelfhorst in Almelo. De Wateregge vertrouwt op een goede en duurzame
samenwerking met de Gemeente Almelo en zal deze opdracht met veel genoegen vervullen.  Lees meer »

Januari 2013

Leden onderhoudsploeg SVP gecertificeerd en gaan samenwerken met Loonbedrijf Wetering.
Op maandagavond 14 januari is aan de leden van de onderhoudsploeg van Stichting Vitaal Platteland (SVP) een certificaat uitgereikt, door Richard Pastoors van opleidingscentrum Racum Artes te Bruinehaar, in zalencentrum Mulder te Baalder.
 Lees meer »

Mei 2012

Inspiratietour voor Landschapsvereniging Noordoost-Twente.
Eind mei gaan agrariërs uit Noordoost-Twente samen met andere experts op
het gebied van landschap(-sbeheer) naar twee agrarische natuurverenigingen
in Noord-Nederland.  Lees meer »

Augustus 2012

Noordoost Twente onderzoekt mogelijkheden voor landschapsvereniging.
Welke kansen biedt een landschapsvereniging voor Noordoost Twente?
Over die vraag buigt een klankbordgroep, bestaande uit agrarische ondernemers uit
Noordoost Twente en experts op het gebied van ... Lees meer »

 

Adviesbureau en projectbureau de Wateregge