Over ons

In het landelijk gebied vindt een verbreding van de plattelandsfunctie plaats.
Overheid en ondernemers krijgen steeds meer aandacht voor het landelijk gebied.
Uit praktijkervaring en interesse weet de Wateregge wat er leeft op het platteland.
We weten wat de bewoners bezig houdt, spreken dezelfde taal en kennen de cultuur
met de bijbehorende eigenaardigheden. Zo heeft de Wateregge door de jaren heen een duurzame vertrouwensband met de bewoners opgebouwd.

De Wateregge stimuleert en adviseert ondernemers op het platteland. Bijvoorbeeld bij
hun plannen voor het vermarkten van streekproducten, plannen voor het opzetten van arrangementen voor fietsers en wandelaars. Samen de mogelijkheden bekijken om leegstaande stallen geschikt te maken voor bed and breakfast. Advisering bij plannen voor
het opzetten van een zorgboerderij. Begeleiding bij het opzetten van een landschapsplan.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Het landelijk gebied biedt ook in deze dynamische tijd genoeg kansen voor nieuwe economische ontwikkelingen.

De Wateregge timmert, samen met andere partijen in het landelijk gebied, hard aan de weg zodat de mensen met ideeën en initiatieven goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden en alternatieven. Belangrijk hierbij is dat mensen weten bij wie ze moeten aankloppen.

De Wateregge kan voor initiatiefnemers bij het ontplooien van nieuwe ontwikkelingen als centraal middelpunt fungeren. De slagingskans van nieuwe ideeën en initiatieven kan op deze manier snel worden beoordeeld.

de Wateregge paul ten velde en miriam ten velde