Zoogkoeienhouderij erve de Wateregge

Ons bedrijf de Wateregge heeft een zoogkoeienhouderij. De zoogkoeienhouderij bestaat uit Brandrode runderen. Voor dit ras is gekozen omdat brandrode runderen goede dubbeldoel eigenschappen hebben en makkelijk in omgang zijn. Het vlees is van goede kwaliteit en niet te vergeten goed van smaak. Het Brandrode rund is van oudsher een rustige, degelijke en duurzame koe, met goede overlevingseigenschappen, economisch in de omgang, herkenbaar qua exterieur en met cultuurhistorische waarde. Deze runderen zijn met een natuurlijk grasland tevreden, en zijn daarom uitermate geschikt als begrazer. Ze lopen dan ook het hele jaar door buiten. Zij eten alleen gras en hooi; ze worden dus niet gemest met krachtvoer, brokken, kuilvoer e.d. Het zijn dan ook gezonde dieren die natuurlijk kunnen groeien. Door deze extensieve manier van houden kan zich eersteklas kwaliteitsvlees ontwikkelen.

Natuurlijke begrazing met Brandrode runderen kan het mechanisch onderhoud, zoals maaien en snoeien, geheel of ten dele vervangen. Naast arbeidsbesparing levert begrazing ten opzichte van mechanisch onderhoud nog meer voordelen op. Door begrazing met inzet van grote grazers ontstaat er een gevarieerd landschap, waarin paadjes, kort en lang gras, zomen, struweel en kruidenvegetaties ontwikkeld worden. De Wateregge heeft ruime ervaring met natuurlijke begrazing door grote grazers. Wij kunnen u hierin adviseren en ook bemiddelen bij de aankoop of lease/inzet van grote grazers. Tevens verkopen wij regelmatig vlees van onze koeien.

Daarnaast bieden wij mogelijkheden voor het leasen van onze ezels. Meer weten over de mogelijkheden van aankoop lease of inzet van onze koeien of ezels? Neem dan vrijblijvend contact op met de wateregge.

de Wateregge zoogkoeienhouderij